Cloud computing

Znaczący wzrost ilości przetwarzanych danych i informacji skłania do korzystania z rozwiązań opartych na cloud computingu. Zjawisko to spowodowało jednak, że zarówno podmioty oferujące usługi obejmujące przetwarzanie informacji w chmurze obliczeniowej, jak i podmioty chcące wdrożyć rozwiązania chmurowe w swoich organizacjach obowiązane są do zapewnienia zgodności z licznymi regulacjami prawnymi oraz soft laws.

Prawnicy ftl z sukcesami doradzali w licznych projektach związanych z przetwarzaniem informacji w chmurze obliczeniowej, w tym w związku z kompleksową obsługą postępowań licencyjnych świadczoną podmiotom z rynku usług finansowych.

Doradztwo ftl obejmuje w szczególności opracowywanie niezbędnej dokumentacji, w tym umów zawieranych pomiędzy dostawcami usług chmury obliczeniowej a podmiotami korzystającymi z takich rozwiązań.

W ramach doradztwa związanego z cloud computingiem oferujemy naszym Klientom m.in.:

  • przygotowywanie oceny ryzyka zgodności z tzw. Komunikatem Chmurowym wydanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (w tym z uwzględnieniem transgranicznego przekazywania danych);
  • konstruowanie umów o świadczenie usług opartych na chmurze obliczeniowej;
  • audyty zgodności z regulacjami rozwiązań chmurowych przyjętych w organizacji Klienta.

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie. Przygotowywana przez nas dokumentacja opiera się na głębokim zrozumieniu zarówno procesów zachodzących w organizacjach bądź usługach naszych Klientów, jak i potrzeb i oczekiwań, jakie wiążą oni z wdrożeniem rozwiązań chmurowych.

W związku z postępującą transformacją cyfrową przejawiającą się w szczególności w obszarze cloud computingu, członkowie zespołu ftl stale poszerzają swoją wiedzę oraz rozwijają kompetencje, którymi dzielą się również w trakcie prowadzonych szkoleń i seminariów.