Fundusze inwestycyjne

Prawnicy ftl posiadają bogate doświadczenie w zakresie obsługi przedsięwzięć obejmujących zróżnicowane formy wspólnego inwestowania.

Doradzamy w zakresie tworzenia i dostosowywania działalności struktur funduszowych do obowiązujących regulacji prawnych, w szczególności ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zarówno w obszarze dokumentacji kontraktowej, jak i wewnętrznych procedur.

Obok wsparcia w zakresie podstawowych regulacji działalności inwestycyjnej, stanowiących implementację do krajowego porządku prawnego dyrektyw UCITS i AIFMD oraz MIFID II, doradzamy także w obszarze powiązanych aspektów regulacyjnych działalności, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu czy ochrony danych osobowych.

Wspieramy zarządzających zarówno w prawnych aspektach relacji z Klientami (inwestorami, uczestnikami), jak i w procesie lokowania aktywów, w tym w ramach przygotowania prawnego inwestycji.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed właściwymi organami nadzoru, zarówno w postępowaniach związanych z podjęciem działalności regulowanej, jak i w ramach działań wszczętych przez regulatorów w związku z prowadzoną przez fundusz działalnością.