Prawo konsumenckie

Prawo konsumenckie to jedna z naszych wiodących specjalizacji. Zespół ftl posiada wieloletnie doświadczenie obejmujące doradztwo w najróżniejszych obszarach prawa konsumenckiego, w tym takich jak: umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, rękojmia konsumencka, ochrona „parakonsumentów”, klauzule abuzywne, przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym i praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, telekomunikacja, usługi finansowe, kredyt konsumencki, usługi turystyczne, marketing i reklama, żywność, produkty lecznicze, a także produkty niebezpieczne i niespełniające norm. Doradzamy Klientom w postępowaniach reklamacyjnych i przy pozasądowym rozwiązywaniu sporów (ADR, ODR) oraz reprezentujemy ich w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK i przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów.

Audyty zgodności

Oferujemy kompleksowe badanie zgodności planowanej lub już prowadzonej działalności z regulacjami konsumenckimi – m.in. pod kątem niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne), wykonania obowiązków informacyjnych (zarówno przedkontraktowych, jak i pokontraktowych), skutecznego związania konsumenta wzorcem umowy (regulaminem), stosowania zgodnych z prawem procedur reklamacyjnych czy unikania wprowadzenia konsumentów w błąd.

Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu obejmuje audyty różnych przedsięwzięć i podmiotów uczestniczących w relacjach B2C, w tym: platform i sklepów internetowych, sieci handlowych, aplikacji mobilnych, programów lojalnościowych i innych akcji promocyjnych, a także usług sektora finansowego.

Sektor finansowy

Posiadamy ekspercką wiedzę i bogate doświadczenie w obszarze regulacji konsumenckich sektora finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem kredytu konsumenckiego, ubezpieczeń i usług finansowych oferowanych na odległość. Doradzamy również w obszarze sporów z udziałem konsumentów – zarówno na etapie reklamacji, postępowań przed Rzecznikiem Finansowym, jak i przed sądami.

Postępowania przed Prezesem UOKiK

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem UOKiK, dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, stosowania niedozwolonych postanowień umownych czy wycofania z obrotu produktów niespełniających norm zgodności. W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów konsumenckich doradzamy, jak skutecznie i konstruktywnie prowadzić dialog z regulatorem. Reprezentujemy również naszych Klientów w postępowaniach odwoławczych przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów.