AML

Eksperci ftl posiadają bogate doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu AML/CFT. Zespół ftl jest odpowiedzialny za opracowanie kompleksowych procedur AML/CFT dla kilkunastu instytucji obowiązanych. Posiada również wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w ramach kontroli przestrzegania regulacji oraz w reprezentowaniu instytucji obowiązanych w postępowaniach pokontrolnych. Wspieramy zarówno nowe podmioty, jak i przedsiębiorstwa działające na rynku od wielu lat.

Doradztwo w zakresie AML

ftl oferuje bieżące doradztwo prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu zarówno dla podmiotów krajowych, jak i zagranicznych.

Nasi eksperci zajmują się w szczególności opracowywaniem, wdrażaniem oraz audytem wewnętrznych dokumentacji z zakresu AML/CFT (m.in. procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym procedura anonimowego zgłaszania naruszeń, ocena ryzyka instytucji obowiązanej) zapewniając ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Zespół ftl wspiera również instytucje obowiązane w bieżącym wypełnianiu ciążących na nich obowiązków, w tym związanych ze współdziałaniem z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Szkolenia

W celu prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z AML/CFT przeprowadzamy kompleksowe szkolenia dla personelu zarządzającego oraz pracowników wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zakres oferowanych przez nas szkoleń jest indywidualnie dostosowany do potrzeb wynikających ze specyfiki działalności instytucji obowiązanej.