Kontrakty IT

Możemy pochwalić się głębokim zrozumieniem – zarówno organizacyjnym, jak i technicznym – współczesnej branży usług IT i wieloletnim doświadczeniem w zakresie kompleksowego wsparcia Klientów w ramach projektów obejmujących wdrożenie systemów IT i usług powiązanych. Obsługiwaliśmy zarówno rozwiązania proste, jak i złożone, wieloetapowe projekty, realizowane w zróżnicowanych modelach zarządczych.

Nasze usługi obejmują kompleksowe doradztwo – od przygotowania i opiniowania umów wdrożeniowych, utrzymaniowych i umów pokrewnych, poprzez bieżące doradztwo prawne w ramach przebiegu wdrożenia, aż po obsługę sporów wynikłych na tle realizacji projektu.

Nasz zespół na bieżąco śledzi branżę i podejmuje działania pozwalające harmonizować posiadaną wiedzę prawniczą z wiedzą specjalistyczną z obszaru IT.