FinTech

Eksperci ftl specjalizują się w obsłudze prawnej podmiotów z branży FinTech, jak również podmiotów rynku finansowego, które planują wdrożyć w swojej działalności innowacyjne rozwiązania finansowe. Członkowie zespołu ftl posiadają bogate doświadczenie w zakresie kształtowania zasad współpracy pomiędzy podmiotami zapewniającymi innowacyjne rozwiązania a dużymi graczami rynkowymi, w szczególności sektora bankowego, uwzględniając przy tym specyfikę stron takiej współpracy oraz zapewniając pełny efekt synergii. Eksperci ftl wspierają rozwój prawa nowych technologii poprzez uczestnictwo w pracach wyspecjalizowanych gremiów, w szczególności koordynowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego pracach zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych.

Doradztwo

Doradztwo zespołu ftl obejmuje bieżące wsparcie zarówno prawno-regulacyjne jak i biznesowe na każdym szczeblu prowadzonej działalności w zakresie nowych technologii. Członkowie zespołu ftl wspierają klientów w poszukiwaniu modelu działalności adekwatnego do zamierzonego przedsięwzięcia, doradzają w zakresie zgodności z prawem planowanego modelu biznesowego. Doświadczenie członków zespołu ftl pozwala na zapewnienie Klientom pełnego wkładu merytorycznego w zakresie prowadzonej działalności, uwzględniając przy tym nie tylko zapewnienie zgodności podejmowanych działań z prawem, ale również wykorzystanie możliwości regulacyjnych do optymalnych rozwiązań biznesowych.

Wdrożenie i rozwój

Zespół ftl zapewnia wsparcie merytoryczne w zakresie postępowań przed organami regulacyjnymi tak w Polsce, jak i za granicą, świadcząc przy tym kompleksowe usługi w zakresie uzyskiwania licencji, zezwoleń, wpisów do rejestrów i innych niezbędnych formalności. Eksperci ftl niejednokrotnie współpracują z podmiotami zaczynającymi swoją działalność na rynku usług finansowych, dzięki czemu mają możliwość towarzyszyć takim podmiotom w transformacji z fazy start-up do wiodących w sektorze FinTech spółek.

Szkolenia

Wobec dynamicznego tempa zmian na rynku usług finansowych, w tym przede wszystkim w zakresie innowacyjnych rozwiązań, członkowie zespołu ftl stale udoskonalają swoje umiejętności i poszerzają swoją wiedzę, dzieląc się zdobytym doświadczeniem poprzez przeprowadzanie szkoleń i warsztatów z zakresu prawa innowacji finansowych.