Outsourcing IOD

Niektóre organizacje przetwarzające dane osobowe muszą wyznaczyć IOD. Dotyczy to m.in. administratorów i procesorów, których główna działalność polega na regularnym i systematycznym monitorowaniu osób na dużą skalę (np. dostawcy niektórych aplikacji mobilnych) lub na przetwarzaniu na dużą skalę tzw. danych wrażliwych (np. sektor zdrowotny). Również organizacje, które nie mają obowiązku wyznaczać IOD, decydują się na to dobrowolnie, aby zapewnić sobie eksperckie wsparcie w obszarze ochrony danych osobowych i prywatności.

Przepisy pozwalają na outsourcing funkcji IOD. Nasze doświadczenie pokazuje, że jest to rozwiązanie poszukiwane przez Klientów.

IOD to odpowiedzialna funkcja, a jej powierzenie odpowiedniej osobie przyczynia się do sukcesu organizacji. Inspektor wyznaczony spośród zespołu ftl realizuje u Klienta obowiązki IOD przewidziane w RODO, w tym nadzoruje i czuwa nad zgodnością organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. Nasz IOD nie jest jedynie zewnętrznym doradcą – staje się on członkiem organizacji naszego Klienta. Co więcej, nasz IOD nie działa sam – wspiera go zespół RODO, składający się z doświadczonych ekspertów ftl.

Obok „klasycznego” outsourcingu funkcji IOD proponujemy również inne modele współpracy, takie jak:

  • stałe wsparcie prawne przez nasz zespół RODO dla wewnętrznego IOD Klienta (IOD helpdesk),
  • zastępstwo IOD podczas nieobecności,
  • outsourcing koordynatora ochrony danych osobowych (w organizacjach, w których nie jest wyznaczany IOD).