Wdrożenia prawno-regulacyjne

Eksperci ftl posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze wdrożeń prawno-regulacyjnych dla szerokiego grona podmiotów, w tym banków, instytucji płatniczych, podmiotów sektora pożyczkowego, instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów AML, podmiotów branży e-commerce, sieci handlowych czy agencji marketingowych. Nasze propozycje rozwiązań opracowujemy biorąc pod uwagę zarówno podstawowy aspekt compliance (zapewnienie zgodności z przepisami oraz rekomendacjami polskich i unijnych organów nadzoru), ale również aspekt opportunity (wykorzystanie możliwości stwarzanych przez regulacje do rozwoju biznesu).

Opracowanie modeli prawno-regulacyjnych

Jednym z kluczowych obszarów działalności ftl jest wsparcie prawne w opracowywaniu modeli prawno-regulacyjnych, także tych o innowacyjnym charakterze lub opartych o wielostronne relacje między zaangażowanymi podmiotami. W czasie swojej wieloletniej działalności na rynku doradztwa prawnego eksperci ftl obsługiwali liczne, zakończone sukcesem wdrożenia nowych usług i procesów, znajdujących obecnie szerokie zastosowanie rynkowe. Opracowywane rozwiązania zapewniają zgodność z przepisami, wytycznymi i aktualnymi stanowiskami organów nadzoru przy uwzględnieniu potrzeb i uwarunkowań biznesowych. Między innymi ta działalność przyczyniła się do uhonorowania ftl i jej ekspertów licznymi wyróżnieniami w krajowych i międzynarodowych rankingach prawniczych, w dziedzinach FinTech, prawo bankowe i finansowe czy doradztwo regulacyjne dla podmiotów sektora finansowego.

Opracowanie dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej

Zespół ftl zapewnia wsparcie przeprowadzanych wdrożeń zarówno na etapie koncepcyjnym, jak i na etapie opracowywania kompleksowej dokumentacji, niezbędnej do przeprowadzenia wdrożenia, w tym poprzez przygotowanie szczegółowych opisów i instrukcji dotyczących ram prawnych przyjętych rozwiązań (tzw. instrukcji regulacyjnych), wymaganych procedur, umów czy regulaminów. Doradztwo ftl obejmuje również wsparcie w przeprowadzaniu negocjacji czy uzgodnień pomiędzy zaangażowanymi podmiotami, celem wypracowania optymalnych zasad współpracy. ftl oferuje także doradztwo w procesie wewnętrznego wdrożenia procedur w ramach organizacji, przeprowadzając warsztaty i szkolenia.