Outsourcing

Scedowanie części czynności na podmioty wyspecjalizowane, możliwość skupienia się na wiodących zadaniach przedsiębiorstwa, redukcja kosztów – to tylko niektóre czynniki powodujące, że outsourcing znajduje coraz szersze zastosowanie.

Doradztwo w zakresie outsourcingu

Zespół ftl zapewnia wsparcie prawne zarówno podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe, jak i korzystającym z tego typu usług. Nasi eksperci dbają o zgodność outsourcingu z przepisami prawa oraz o zabezpieczenie interesów stron relacji outsourcingowej. Obsługa ftl obejmuje w szczególności pomoc w kształtowaniu modelu współpracy stron w ramach outsourcingu oraz konstruowanie i negocjowanie umów outsourcingowych.

Szkolenia

Wobec coraz szerszego wykorzystania rozwiązań outsourcingowych w praktyce, eksperci ftl dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu outsourcingu przeprowadzając szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów.