Doradztwo transakcyjne i korporacyjne

Doradztwo transakcyjne

Doradztwo transakcyjne świadczone przez prawników ftl obejmuje kompleksową obsługę procesów, zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego. Każdorazowo proces rozpoczyna się od przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do zbadania sytuacji spółki, w tym pod kątem prawnym i podatkowym w ramach badań due diligence.

Unikalna metodologia analityczna ftl pozwala przyspieszyć i ułatwić zapoznanie się z efektem badania kontrahenta dzięki zapewnieniu skoncentrowanego raportu końcowego w miejsce zwykle rozbudowanych treści opisowych.

Prawnicy ftl, w oparciu o bogate doświadczenie, są w stanie zaprojektować transakcję w sposób, który najpełniej będzie odpowiadał potrzebom Klienta. Oferujemy opracowanie kompletu dokumentacji transakcyjnej, z uwzględnieniem wymaganych zgód korporacyjnych. Wspieramy także Klienta na etapie negocjowania warunków transakcji oraz zawarcia umowy.

Po przeprowadzonej transakcji oferujemy także wsparcie na etapie rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Doświadczenie zdobyte przez prawników ftl przy obsłudze największych transakcji na polskim rynku usług płatniczych i FinTech jest gwarancją sprawnego i bezpiecznego przebiegu kontraktowania.

Doradztwo korporacyjne

Prawnicy ftl świadczą kompleksowe doradztwo korporacyjne dla spółek, w tym w zakresie bieżącej działalności.

Obsługa korporacyjna obejmuje wszystkie etapy prowadzenia działalności, od zakładania spółek, przez przekształcenia, aż po ich rozwiązanie, likwidację lub restrukturyzację.

Prawnicy ftl oferują także wsparcie biznesowe w ramach bieżącego doradztwa na rzecz organów spółek. Zapewniamy także organizację zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz przygotowywanie projektów uchwał i innych wewnętrznych dokumentów spółki. Prawnicy ftl reprezentują również spółki na etapie postępowań rejestrowych.