Kontrakty

Projekty umów

Dobrze przygotowana umowa to kluczowe zabezpieczenie biznesu. Zespół ftl posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie „klasycznego” prawa zobowiązań oraz dysponuje eksperckimi kompetencjami prawniczymi w specjalistycznych dziedzinach takich jak finanse i FinTech, bankowość, ubezpieczenia, ochrona konsumentów, dane osobowe, outsourcing regulowany, marketing i reklama, nowe technologie, własność intelektualna czy podatki.

Oferujemy fachową pomoc prawną w obszarze umów:

  • wdrożeniowych i utrzymaniowych,
  • przeniesienia autorskich praw majątkowych i licencyjnych,
  • outosurcingowych, w tym w obszarze regulowanym,
  • inwestycyjnych,
  • handlowych,
  • najmu komercyjnego,
  • o zachowanie tajemnicy (NDA) i ochronę know-how,
  • marketingowych, sponsoringowych i współpracy z influencerami, agencjami reklamowymi i domami mediowymi,
  • dotyczących przetwarzania danych osobowych (powierzenie, podpowierzenie, współadministrowanie),
  • dotyczących usług IT, w tym z zakresu cyberbezpieczeństwa (testy penetracyjne, audyty)

Negocjacje

Przygotowując umowy dla naszych Klientów, kierujemy się potrzebami biznesu. Pozwala nam to nie tylko tworzyć projekty umów „szyte na miarę”, ale również z sukcesami reprezentować Klientów w negocjacjach kontraktów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości branży, wiemy, które kwestie są „deal brekerami”, a w których można wykazać elastyczność.