Outsourcing regulowany

Eksperci ftl specjalizują się w obsłudze prawnej banków i instytucji płatniczych w zakresie outsourcingu działalności regulowanej – w szczególności outsourcingu bankowego, usług płatniczych i innych usług finansowych, a także wsparcia dla podmiotów biznesowych oferujących swoje usługi sektorowi bankowemu. Nasz zespół odpowiadał za realizację dziesiątek unikalnych projektów w zakresie wdrożeń w ramach outsourcingu innowacyjnych produktów finansowych, w tym z wykorzystaniem outsourcingu usług chmury obliczeniowej i nowych technologii. Stale wspieramy zarówno podmioty nadzorowane jak i insourcerów.

Doradztwo

Zespół ftl zapewnia wsparcie prawne zarówno na etapie tworzenia umów, jak i procedur wewnętrznych, na audytach kończąc.

Nasi eksperci zapewniają kompleksowe wsparcie zarówno na etapie przygotowywania umów outsourcingowych, jak i na etapie ich negocjacji. Zespół ftl oferuje doradztwo dla naszych Klientów również przy przygotowywaniu dokumentacji towarzyszącej, takiej jak opisy rozwiązań technicznych i organizacyjnych, BCP, SLA czy plany wyjścia.

Eksperci ftl we współpracy z Klientami tworzą procedury outsourcingowe i dokumentację wewnętrzną dla podmiotów nadzorowanych, zapewniające pełną zgodność z przepisami i regulacjami polskimi oraz unijnymi, ale również indywidualnymi potrzebami Klienta. Zespół ftl doradza także w procesie wewnętrznego wdrożenia procedur w ramach organizacji, przeprowadzając warsztaty i szkolenia dla działów prawnych i compliance podmiotów nadzorowanych.

Eksperci ftl przeprowadzają również audyty zgodności zarządzania procesami outsourcingowymi przez podmioty nadzorowane z właściwymi przepisami i regulacjami. Zespół ftl oferuje pomoc przy tworzeniu ocen i raportów poaudytowych wraz z rekomendacjami ewentualnych zmian.

Szkolenia

Wobec coraz szerszego wykorzystywania rozwiązań outsourcingowych w praktyce, eksperci ftl dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu outsourcingu przeprowadzając szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów. Dotychczas członkowie naszego zespołu przedstawiali swoje ekspertyzy m.in. w ramach Digital Banking Academy.