Prawo konkurencji

Prawnicy ftl od wielu lat doradzają Klientom w sprawach dotyczących prawnokonkurencyjnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Wiedza i bogate doświadczenie prawnicze, uzupełniane wykształceniem ekonomicznym członków zespołu ftl oraz bogata znajomość otoczenia gospodarczego, pozwala nam zaoferować nowoczesną i kompleksową obsługę, także w zakresie spraw najbardziej skomplikowanych, wymagających perspektywy szerszej niż jedynie perspektywa prawna.

Z naszych usług korzystają zarówno Klienci prowadzący działalność w obszarze tradycyjnych dóbr oraz usług, jak i Klienci prowadzący działalność w obszarach rynku regulowanego i sektorze nowych technologii.

Publiczne prawo konkurencji

Posiadamy wieloletnie doświadczenie z zakresu wsparcia Klientów w zakresie publicznego prawa konkurencji. Doświadczenie to obejmuje wsparcie Klienta w ramach różnorodnych postępowań prowadzonych przez organy ochrony konkurencji oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym w postępowaniach w sprawach koncentracji przedsiębiorców, oraz postępowaniach antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk z zakresu nadużywania pozycji dominującej. Oferujemy również Klientom wsparcie w związku z przeszukaniami i kontrolami prowadzonymi przez organy antymonopolowe.

Oferujemy również kompleksowe usługi doradcze z zakresu zarządzania zgodnością (compliance) w prawie konkurencji. Obejmuje to w szczególności wsparcie w identyfikacji zagrożeń na gruncie prawa ochrony konkurencji, przygotowywanie i opiniowanie umów gospodarczych, opracowywanie i opiniowanie wewnętrznych systemów zgodności z prawem konkurencji, a także przeprowadzanie szkoleń i audytów wewnętrznych z zakresu prawa antymonopolowego.

Prywatne prawo konkurencji

Od wielu lat z powodzeniem wspieramy naszych Klientów w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Obejmuje to zarówno wsparcie przedprocesowe, jak i reprezentację Klienta w postępowaniach w sprawach roszczeń wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym m.in. z zakresu ochrony know-how, nieuczciwej reklamy i oznaczania produktów, podkradania pracowników (employee poaching), czy też ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Obok powyższych form reprezentacji, przeprowadzamy również kompleksowe analizy zastanych oraz planowanych praktyk Klienta z perspektywy oceny ryzyka naruszenia przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.