Doradztwo podatkowe

Rozwiązania przedstawiane przez zespół ftl obejmują również analizę prawnopodatkową, zapewniającą zabezpieczenie projektów biznesowych pod kątem ryzyk podatkowych już na etapie ich planowania.

Eksperci ftl na bieżąco monitorują praktykę decyzyjną oraz interpretacyjną organów skarbowych, jak również orzecznictwo sądowe. Dzięki analizie legislacji już na etapie projektów ustaw jesteśmy w stanie przewidzieć kierunki zmian w przepisach prawa i przygotować naszych Klientów z wyprzedzeniem na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość prawnopodatkową. Bierzemy odpowiedzialność za nasze konkluzje oraz rozstrzygnięcia i pomagamy Klientom podjąć optymalne decyzje biznesowe z uwzględnieniem kwalifikacji prawnopodatkowej.

Wsparcie w zarządzaniu ryzykiem podatkowym

Obserwowana w ostatnich latach aktywność legislacyjna oraz interpretacyjna prawa podatkowego sprzyja niepewności prawnej, a przez to wpływa na bieżącą działalność oraz na strategiczne decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwa. Dzięki wieloletniemu praktycznemu doświadczeniu w zarządzaniu podatkami specjaliści ftl wspierają Klientów w identyfikacji ryzyk podatkowych i ich efektywnemu zabezpieczeniu. Czynimy to przekładając język ustaw podatkowych – z uwzględnieniem ich bieżącej interpretacji – na praktyczne rozwiązania dostosowane do branży oraz rozmiaru organizacji.

Ceny transferowe

Problematyka cen transferowych i transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowi jeden z najczęstszych przedmiotów zainteresowania organów podatkowych w trakcie kontroli. Specjaliści ftl pomagają w zidentyfikowaniu – czasem nieoczywistych – sytuacji, w których dochodzi do konieczności uwzględnienia problematyki rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Nasz zespół pomaga w przygotowaniu polityki ustalania cen transferowych oraz opracowaniu dokumentacji podatkowej dla zidentyfikowanych transakcji, minimalizując ekspozycję na ryzyko prawnopodatkowe.

Kontrole i postępowania podatkowe

Zespół ftl posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych i oferuje usługi doradztwa obejmujące zastępstwo procesowe i reprezentowanie podatników oraz płatników w kontrolach i postępowaniach przed organami Krajowej Administracji Skarbowej i sądami administracyjnymi.