Crowdfunding

Finansowanie społecznościowe jest popularną formą pozyskiwania kapitału niezbędnego do realizacji planów biznesowych. Zespół ftl świadczy kompleksową obsługę prawną obejmującą zarówno proces tworzenia platform crowdfundingowych, jak również obsługi procesów związanych z pozyskiwaniem kapitału w ramach crowdfundingu inwestycyjnego.

Platformy crowdfundingowe

Prawnicy ftl z powodzeniem doradzali w projektach związanych z tworzeniem platform wspólnego inwestowania. Nasze wsparcie prawne obejmuje m.in. opracowanie niezbędnej dokumentacji, w tym wewnętrznych procedur oraz regulaminów, a także umów z kontrahentami. Dokumentacja opracowywana jest przy uwzględnieniu nie tylko przepisów prawa, ale także tzw. soft law, tj. rekomendacji i wytycznych właściwych organów. Wiedza i doświadczenie prawników ftl, zdobyte na przestrzeni wielu lat świadczenia pomocy prawnej w tym obszarze, pozwala przejść przez proces tworzenia i implementacji platformy crowdfundingowej w sposób szybki i zgodny z wymogami regulacyjnymi.

Crowdfunding inwestycyjny

Crowdfunding inwestycyjny to zyskująca na popularności forma pozyskiwania środków finansowych w celu realizacji projektów biznesowych z pomocą wielu inwestorów. Proces pozyskiwania środków w ramach crowdfundingu inwestycyjnego obwarowany jest jednak wieloma wymogami prawnymi.

Doradzamy na wszystkich etapach przedsięwzięcia, dzieląc się z Klientami wiedzą prawniczą. Nasz zespół świadczy usługi przy szczególnym uwzględnieniu wymogów informacyjnych nałożonych na emitentów, a także przy uwzględnieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.