Kredyt konsumencki

Dokumentacja kontraktowa

Prawnicy ftl posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu oraz ocenie dokumentacji kontraktowej – zarówno wykorzystywanej w ramach relacji z konsumentami będącymi kredytobiorcami (wzory umów, regulaminy, klauzule informacyjne, etc.), jak i w relacji z podmiotami współpracującymi z instytucjami pożyczkowymi, bankami i ich dostawcami (insourcerzy, agenci, współpracujący dostawcy usług płatniczych, etc.).

Tworząc lub badając umowy lub inną dokumentację kontraktową kierujemy się perfekcjonizmem, dążąc do zaadresowania potrzeb biznesowych naszych Klientów w najszerszym możliwym zakresie, przy jednoczesnym dążeniu do ograniczania ryzyka prawnego. Na bieżąco śledzimy zmiany w prawie oraz orzecznictwie, mając na celu zachowanie aktualności dokumentacji oraz stosowanych przez naszych Klientów praktyk ze zmianami legislacyjnymi czy podejściem organów.

Wdrożenia

Oferta ftl obejmuje doradztwo w zakresie wdrażania przez instytucje pożyczkowe oraz banki nowych rozwiązań związanych z udzielaniem kredytów konsumenckich, w tym związanych z udzielaniem kredytów konsumenckich online. Wszelkie propozycje rozwiązań prawno-regulacyjnych opracowujemy mając na celu maksymalizację potrzeb biznesowych wskazanych przez naszych Klientów, przy zapewnieniu ich zgodności z przepisami.

Doradztwo w bieżącej działalności

ftl wspiera podmioty z polskiego sektora pożyczkowego w prowadzeniu przez nie bieżącej działalności, m.in. w zakresie opiniowania działań marketingowych, monitorowania zmian legislacyjnych oraz orzecznictwa, które mogą mieć wpływ na działalność instytucji pożyczkowych, rozwiązywania bieżących problemów związanych ze świadczeniem usług na rzecz konsumentów oraz przedsiębiorców, czy współpracą z zewnętrznymi dostawcami usług. Doświadczenie członków zespołu ftl pozwala na zapewnienie Klientom pełnego wsparcia prawnego w zakresie prowadzonej działalności, uwzględniając przy tym nie tylko zapewnienie zgodności podejmowanych działań z prawem, ale również wykorzystanie możliwości regulacyjnych do optymalnych rozwiązań biznesowych.

Obrona interesów banków w postępowaniach sądowych oraz przed organami nadzoru

Prawnicy ftl posiadają wieloletnie doświadczenie w obronie interesów podmiotów z polskiego sektora pożyczkowego w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi oraz przed organami nadzoru.