Własność intelektualna

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości rynków, w których się specjalizujemy (ubezpieczenia, bankowość, fin-tech, marketing i reklama, e-commerce) zapewniamy Klientom fachową pomoc prawną w zakresie m.in. prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrony znaków towarowych, baz danych czy tajemnicy przedsiębiorstwa.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w obsłudze projektów wdrożeniowych, umów licencyjnych i przenoszących autorskie prawa majątkowe, jak również sporów dotyczących własności intelektualnej. Posiadamy również doświadczenie w obsłudze sporów domenowych i postępowań przed Urzędem Patentowym RP.

Nasze usługi prawne obejmują:

  • przygotowanie i negocjację umów wdrożeniowych,
  • opracowywanie i opiniowanie umów dotyczących własności intelektualnej,
  • obsługę sporów dotyczących własności intelektualnej i czynów nieuczciwej konkurencji związanych z dobrami niematerialnymi,
  • audyty prawne w zakresie własności intelektualnej (weryfikacja umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, umów licencyjnych, utwory pracownicze),
  • sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych,
  • analizy dotyczące potencjalnych znaków towarowych,
  • doradztwo podatkowe związane z własnością intelektualną.