E-Commerce

Jesteśmy szczególnie silnie związani z obsługą przedsiębiorców prowadzących działalność w Internecie. Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie związane z obsługą rozpoznawalnych sklepów internetowych i platform handlowych, a także aplikacji zakupowych i lojalnościowych. Wspieramy zarówno przedsiębiorstwa wiodące w swoich branżach, jaki i start-upy.

Nasze usługi obejmują swoim zakresem pełny prawny, regulacyjny oraz podatkowy aspekt prowadzenia działalności w środowisku e-commerce. W sposób holistyczny łączymy kompetencje z zakresu prawa zobowiązań, przepisów konsumenckich, usług płatniczych, ochrony danych osobowych i prywatności, pośrednictwa internetowego oraz podatków. Nasz zespół reprezentuje również przedsiębiorców z sektora e-commerce w postępowaniach prowadzonych przez regulatorów.

Obok opracowywania tradycyjnej dokumentacji kontraktowej, uwzględniającej wymogi prawne (aspekt compliance), doradzamy również, jak wykorzystać możliwości stwarzane przez nowe regulacje krajowe i unijne. Dzięki takiemu podejściu niejednokrotnie mamy przyjemność obserwować rozwój naszych Klientów od fazy start-up do spółek z wielomilionowym kapitałem.

Handel internetowy

Przygotowujemy oraz audytujemy regulaminy, ogólne warunki i podobne dokumenty niezbędne w branży e-commerce – m.in. pod kątem tzw. klauzul abuzywnych i zgodności modelu biznesowego z przepisami prawa. Zajmujemy się również kompleksową weryfikacją prawną serwisów i aplikacji internetowych.

Obowiązki informacyjne, reklamacje, ADR i ODR

Zapewniamy naszym Klientom eksperckie wsparcie prawne w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych ciążących na branży e-commerce (m.in. ustawa o prawach konsumenta, informacje handlowe, wymogi przejrzystości dla platform internetowych, informacje o żywności, ceny, dyrektywa Omnibus i inne). Doradzamy też w obszarze postępowań reklamacyjnych oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR i ODR).

Prywatność i ochrona danych osobowych w e-commerce

Oferujemy kompleksowe wsparcie w obszarze RODO, e-marketingu i ochrony prywatności (cookies i podobne technologie). Przygotowujemy i weryfikujemy polityki prywatności i cookies, klauzule informacyjne oraz zgody marketingowe. Doradzamy w zakresie zgodności z prawem różnych form e-marketingu.