ftl reprezentowała Volt Technologies przed KNF w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej