W najnowszym numerze Monitora Prawa Bankowego ukazał się artykuł współautorstwa pracowników ftl pt. „Obowiązki AML Officera wyznaczonego w podmiotach sektora finansowego związane z wdrażaniem procedur wewnętrznych w świetle nowych wytycznych EBA”