Wiktoria Grzywna

Associate, prawnik LinkedIn

Jest absolwentką Instytutu Prawa w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Laureatka licznych wyróżnień i nagród naukowych, w tym czterokrotna stypendystka Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego dla najlepszych studentów.

Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa usług płatniczych, nowych technologii, prawa spółek handlowych oraz ochrony danych osobowych.

Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz banków i instytucji płatniczych, w szczególności w zakresie doradztwa regulacyjnego. Przeprowadzała liczne projekty na rzecz podmiotów rynku finansowego, w tym skomplikowane postępowania licencyjne przed polskimi i zagranicznymi regulatorami.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.

Przeprowadzone szkolenia, warsztaty oraz wystąpienia

  • 2023
    • "Wdrożenie w podmiotach finansowych nowego rozporządzenia DORA", szkolenie organizowane przez Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, online, luty 2023.

Dzielimy się wiedzą pisząc.

  1. A.Utnik-Karaś (współautor), W. Grzywna (współautor), ‘’Obowiązki AML Officera wyznaczonego w podmiotach sektora finansowego związane z wdrażaniem procedur wewnętrznych w świetle nowych wytycznych EBA’’, Monitor Prawa Bankowego, nr 2023/02.
  2. W. Grzywna, ''Integracja europejska na rynku płatniczym a zakres ograniczeń terytorialnych dla działalności BUP i MIP poza terytorium Polski'', Monitor Prawa Bankowego, nr 07/08-2021