Urszula Dźwięga

Office assistant LinkedIn

Studentka IV roku psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Asystentka Kancelarii. Zajmuje się obsługą administracyjną biur Kancelarii.

Posługuje się językiem polskim i angielskim.