Tomasz Olech

Senior associate, radca prawny tomasz.olech@ftl.pl LinkedIn

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Prawnik z bogatym doświadczeniem w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, podatkowego oraz prawa administracyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i reprezentowaniu stron przed sądami wszystkich instancji; uczestnik wielu negocjacji.

Uczestniczył w seminariach i szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych. Ekspert w tej dziedzinie, prowadzący wiele szkoleń o tematyce związanej z ochroną prywatności czy danych osobowych, również w ramach projektów unijnych, dla publicznych placówek oświatowych i branży turystycznej. Prelegent prezentacji na temat prywatności w serwisach internetowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. Pełnił rolę inspektora ochrony danych w wielu podmiotach gospodarczych.

Posiada doświadczenie w zakresie prawa nowych technologii i własności intelektualnej, prawa regulacji rynków finansowych czy regulacji z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Doradzał firmom świadczącym swoje usługi w zakresie elektronicznych instrumentów płatniczych, usług finansowych, usług płatniczych czy działalności z zakresu gier losowych i zakładów wzajemnych.

Pełnił rolę szefa działu prawnego oraz obszaru compliance w jednej z wiodących na polskim rynku usług płatniczych krajowej instytucji płatniczej. Przez przeszło dekadę odpowiedzialny za budowę wewnętrznych procesów i regulacji w ramach struktur organizacyjnych jednostki nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, w tym za wdrożenie i zarządzanie zasadami ładu korporacyjnego oraz bieżącą współpracę w ramach grupy kapitałowej z jednym z największych banków w Polsce. Uczestnik licznych postępowań prowadzonych przed Komisją Nadzoru Finansowego jako pełnomocnik instytucji płatniczych.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.