Rafał Cygan

Paralegal LinkedIn

Student V roku prawa w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dwukrotny stypendysta Rektora UEK dla najlepszych studentów, laureat konkursów organizowanych przez Instytut Prawa UEK a także prelegent na konferencjach naukowych, w szczególności dotyczących dóbr osobistych i ochrony konsumentów.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.