Paweł Dyrduł

Associate, prawnik LinkedIn

Jest absolwentem Instytutu Prawa w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na tym samym Uniwersytecie ukończył również kierunek finanse i rachunkowość oraz Bankowość i zarządzanie ryzykiem. Jest doktorantem na Uniwersytecie Ekonomicznym, asystentem badawczo-dydaktycznym w Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK oraz wykładowcą w Krakowskiej Szkole Biznesu. Aplikant radcowski wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Posiada Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E oraz licencję brokera ubezpieczeniowego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, interesuje się prawnymi aspektami nowych technologii, prawem ochrony konsumenta i ubezpieczeń gospodarczych, bankowością i rynkiem finansowym.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.