Norbert Gaczoł

Associate, prawnik LinkedIn

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uczestniczył w międzynarodowej wymianie ERASMUS + studiując na Wydziale Prawa University of Zagreb w Chorwacji. Wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie nieruchomości oraz postępowaniu cywilnym. W swojej dotychczasowej praktyce uczestniczył w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych i administracyjnych w tym dotyczących rejestracji spółek i inwestycji budowlanych.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie sporządzania umów, przygotowywania opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego oraz środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również przeprowadzanie badań due diligence nieruchomości, przedsiębiorstw jak również sporządzanie wniosków wieczystoksięgowych.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.