Monika Góral

Associate, prawnik LinkedIn

Absolwentka kolegium prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Studia ukończyła z wyróżnieniem oraz została nagrodzona Złotym Laurem Akademii Leona Koźmińskiego za wybitne osiągnięcia. Jest aplikantką radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Ukończyła specjalistyczne kursy z zakresu prawa własności intelektualnej oraz nowoczesnych technologii m.in. szkołę IT dla prawników w Akademii Leona Koźmińskiego.

Monika specjalizuje się w prawie nowoczesnych technologii (zwłaszcza FinTech), prawie finansowym, prawie ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawie ochrony danych osobowych. Doświadczenie zdobywała w dziale prawnym dużej Spółki oraz w renomowanych kancelariach prawnych (JDP Drapała & Partners; Deloitte Legal) uczestnicząc w licznych, także międzynarodowych projektach.

Obsługę prowadzi w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.