Michał Ankus

Associate, prawnik LinkedIn

Jest absolwentem Instytutu Prawa w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymał trzykrotnie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie wyróżniających wyników w nauce.

Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa usług płatniczych, prawa bankowego, regulacji nowych technologii oraz prawa cywilnego i gospodarczego.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego i regulacyjnego. Przeprowadził liczne projekty na rzecz podmiotów rynku finansowego, w tym skomplikowane wdrożenia innowacyjnych usług finansowych.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.

Dzielimy się wiedzą pisząc.

  1. Michał Ankus (współautor), "Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu dla umów o kredyt konsumencki zawartych w okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19", Monitor Prawniczy, nr 23/2020.