Katarzyna Kalarus

Office assistant LinkedIn

Absolwentka Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, gdzie ukończyła
studia magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja ze specjalnością: zarządzanie turystyką.

Asystentka Kancelarii. Zajmuje się obsługą administracyjną biur Kancelarii.

Posługuje się językiem polskim i angielskim.