Karol Dygdoń

Associate, radca prawny karol.dygdon@ftl.pl LinkedIn

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej. Wpisany na listę radców prawnych po ukończeniu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie własności intelektualnej, nowych technologii, e-commerce oraz prawie sportowym. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie przygotowywania i weryfikowania umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym, kontraktów IT, kontraktów sportowych oraz związanych z ochroną wizerunku. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych, w tym dotyczących dochodzenia należności podmiotów gospodarczych, ochrony dóbr osobistych oraz naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych.

Doradza również w zakresie obsługi spółek handlowych, start-upów, sukcesji biznesowej, ochrony majątku i zakładania fundacji rodzinnych. Posiada doświadczenie we wsparciu i nadzorze prawnym nad transakcjami, a także badaniu due diligence nieruchomości oraz przedsiębiorstw.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.