Jan Ząbczyk

Senior associate, prawnik LinkedIn

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat kilkunastu konkursów i nagród prawniczych. Prawnik rekomendowany w międzynarodowym rankingu Legal500 (2022) w kategorii banking and finance.

Specjalizuje się w zakresie prawa regulacji rynków finansowych, w tym prawa bankowego, prawa usług płatniczych oraz regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także prawa własności intelektualnej i nowych technologii oraz prawa cywilnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie regulacyjnym, finansowym i transakcyjnym. Od początku swojej kariery zawodowej związany z sektorem bankowym oraz sektorem FinTech. Uczestniczył w szeregu postępowań licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego. Przeprowadzał liczne projekty dla podmiotów rynku finansowego, w tym przeprowadzał badania due diligence oraz doradzał przy transakcjach M&A.

Zajmuje się również doradztwem prawnym i biznesowym dla start-upów. Aktywnie działa w stowarzyszeniach i organizacjach wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.

Przeprowadzone szkolenia, warsztaty oraz wystąpienia

 • 2022
  • „Praktyczne problemy outsourcingu IT i nowych technologii w perspektywie planowanych zmian regulacyjnych”. Digital Banking Academy, maj 2022.
 • 2021
  • "Cyfryzacja postępowań sądowych, w tym e-doręczenia" Szkolenie dla podmiotu sektora bankowego. Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, online, lipiec 2021.
  • "Usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna - gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami?". Banking Tech & Security, czerwiec 2021.
 • 2020
  • "Praktyka zawierania umów outsourcingowych w działalności banków i dostawców usług płatniczych z uwzględnieniem nowych wytycznych EBA (EBA/GL/2019/02)", Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, listopad 2020.
  • "Bankowy atlas chmur - outsourcing w kontekście najnowszych wytycznych organów nadzoru", Banking Tech & Security, październik 2020.
  • "Praktyka zawierania umów outsourcingowych w działalności banków i dostawców usług płatniczych z uwzględnieniem nowych wytycznych EBA (EBA/GL/2019/02)", Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, czerwiec 2020.
 • 2019
  • "Wdrożenie Dyrektywy PSD2 i regularnych standardów technicznych", Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, Warszawa, luty 2019.
 • 2016
  • "Prawo autorskie" szkolenie wewnętrzne, Kraków, maj 2016.