Ewa Gutkowska

Associate, prawnik LinkedIn

Ewa Gutkowska jest aplikantką adwokacką III roku, a także absolwentką studiów prawniczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa nowych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego.

Ewa specjalizuje się w doradztwie w obszarze ochrony danych osobowych podmiotom z różnych sektorów, w szczególności e-commerce, ubezpieczeń i finansów. Posiada bogate doświadczenie w projektach wdrożenia, utrzymania oraz audytu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Pracując z klientami przygotowała wiele opinii prawnych, umów i rekomendacji dla klientów w zakresie ochrony danych osobowych i regulacji konsumenckich - zarówno w odniesieniu do podstawowej działalności klientów, jak i działalności wspierającej (np. marketing i HR) - oraz w ramach doradztwa w projektach interdyscyplinarnych związanych z zastosowaniem nowych technologii, takich jak cloud computing. Ma także doświadczenie z zakresu prawa telekomunikacyjnego.

Ewa doradza również w temacie postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz współpracy z tym organem, w tym wspiera klientów podczas kontroli organu, w obsłudze i zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych, oraz w sprawach związanych ze skargami podmiotów danych. Posiada także doświadczenie w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Obsługę prowadzi w języku polskim oraz angielskim.