Dominika Załączkowska

Paralegal LinkedIn

Studentka V roku prawa w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dwukrotnie nagradzana Stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie wyróżniających się wyników w nauce.

Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa podatkowego oraz prawa gospodarczego.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.