Aleksandra Sala

Associate, prawnik LinkedIn

Jest absolwentką Instytutu Prawa w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa usług płatniczych, prawa gospodarczego, nowych technologii oraz problematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz banków i instytucji płatniczych, w szczególności w zakresie doradztwa regulacyjnego. Przeprowadzała liczne projekty na rzecz podmiotów rynku finansowego, w tym skomplikowane postępowania licencyjne przed polskimi i zagranicznymi organami nadzoru. Uczestniczyła w wielu projektach z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.