Aleksandra Sala

Paralegal LinkedIn

Studentka V roku prawa w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa usług płatniczych, prawa gospodarczego oraz problematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Obsługę prowadzi w języku polskim i angielskim.