„Prawne aspekty e-marketingu i e-reklamy” – wykład na ten temat w dniu 13.11.2022 r. dla słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku „Prawo nowoczesnych technologii” na Akademii Leona Koźmińskiego wygłosi Mateusz Franke