„Od kwestionariusza KNF do wyzwań (wspólnej?) obsługi branż wyższego ryzyka. Regulacyjno-prawne perspektywy współpracy banków i fintechów” – wystąpienie dr. Konrada Stolarskiego podczas szkolenia „Banki i fintechy – konkurencja, współpraca, banki hybrydowe”, zorganizowanym przez Związek Banków Polskich w ramach Digital Banking Academy