Obowiązki raportowe KIP – 20 stycznia mija termin na przekazanie do KNF kwartalnych sprawozdań finansowych i statystycznych