Założenia projektu rozszerzenia formy elektronicznej o podpis osobisty