III edycja Konferencji naukowej „Nowe wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze innowacji finansowych”