FTL YEARLY – nasze regulacyjne podsumowanie roku 2022