ftl reprezentowała InFakt w postępowaniu o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze KIP