Wiktoria Grzywna

Associate, lawyer LinkedIn

Ms Grzywna is a graduate of the Cracow University of Economics, College of Economics, Finance and Law, Institute of Law. Winner of numerous scientific awards and distinctions, including four scholarships of the Rector the Cracow University of Economics for one of the best students.

She specialises and practices within the fields of payment services law, commercial companies law, new technologies law and personal data protection law.

She has extensive experience in advising banks and payment institutions, especially in regulatory consulting. She has delivered numerous projects for financial market entities including complicated licensing proceedings before Polish and foreign regulatory bodies.

She provides services in Polish and English.

Training sessions, workshops and speeches

  • 2023
    • "Wdrożenie w podmiotach finansowych nowego rozporządzenia DORA", szkolenie organizowane przez Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, online, luty 2023.

We share knowledge by writing

  1. A. Utnik-Karaś (współautor), W. Grzywna (współautor), ‘’Obowiązki AML Officera wyznaczonego w podmiotach sektora finansowego związane z wdrażaniem procedur wewnętrznych w świetle nowych wytycznych EBA’’, Monitor Prawa Bankowego, nr 2023/02.
  2. W. Grzywna, ''Integracja europejska na rynku płatniczym a zakres ograniczeń terytorialnych dla działalności BUP i MIP poza terytorium Polski'', Monitor Prawa Bankowego, nr 07/08-2021