dr Konrad Stolarski

Partner, attorney at law, Doctor of Laws LinkedIn

Dr Stolarski is a graduate of the Jagiellonian University, Faculty of Law and Administration, a scholarship holder of the Universitat Internacional de Catalunya and a laureate of Polish and international competitions for legal and scientific activities. Member of the Cracow Bar Association. Lawyer recommended in the international rankings Legal 500 (2021, 2022, 2023, 2024) in the banking and finance category and Chambers Fintech (2022, 2023 and 2024). In the ranking law firms of "Rzeczpospolita" daily he was recognized as a Leader in the fields of FinTech (2022) and capital markets and regulatory advisory (2023, 2024).

He specialises and practices in the areas of financial market regulation and new technology law, competition law, tax law and anti-money laundering and counter financing of terrorism issues.

He has many years of experience in representing clients before administrative authorities and common and administrative courts, including in cross-border proceedings. He has advised on a number of multi-jurisdictional projects that are simultaneously governed by various national and international legal orders and has participated in the legislative process at the stage of drafting key laws for the financial market.

Dr Stolarski has many years of experience as an assistant professor and he is currently a lecturer at the Cracow University of Economics, College of Economics, Finance and Law.

Legal expert of the Polish Organisation of Non-banking Payment Institutions (PONIP) and foreign and domestic financial and credit institutions. Coordinator of the working group on the digitalisation of corporate banking within the Banking Technology Forum at the Polish Bank Association, as well as a member of the working group on distributed registers and blockchain at the Ministry of Digitalisation, working group on artificial intelligence (GRAI) and Crypto standarisation group at the FinTech Poland Foundation. Member of the Polish Association of European Law and the Association of New Technologies' Law.

He provides services in Polish, English and Spanish.

Training sessions, workshops and speeches

 • 2024
  • „MiCAR za pasem. Co nowe zasady regulacji kryptoaktywów zmienią dla banków i działalności bankowej?”, wystąpienie w ramach Digital Banking Academy zorganizowanego przez Związek Banków Polskich, online, marzec 2024.
  • „Rozporządzenie MiCA – miejsce w systemie regulacji rynku finansowego, podstawowe założenia i definicje, w tym usługi w zakresie kryptoaktywów i warunki ich świadczenia oraz podmioty z sektora finansowego jako CASP– punkty styku i kluczowe założenia”
   – szkolenie organizowane dla FinTech Poland, luty 2024.
 • 2023
  • "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu" - szkolenie dla członków zarządu czołowej krajowej instytucji płatniczej, grudzień 2023.
  • „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” – szkolenie dla członków Polskej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności, listopad 2023.
  • „Przyszłość usług płatniczych - jakie nowości wprowadza PSD3 i PSR”, szkolenie dla Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego, październik 2023
  • „Legal FinTech 2023. Wyzwania prawne w sektorze technologii finansowych”, konferencja organizowana przez Wydawnictwo C.H.Beck oraz Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii, wrzesień 2023
  • "Wstrząsy wtórne" w płatnościach - 5 najważniejszych zmian, które przyniosą PSD3 i PSR”, webinar dla Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego, online, wrzesień 2023
 • 2022
  • "Od kwestionariusza KNF do wyzwań (wspólnej?) obsługi branż wyższego ryzyka. Regulacyjno-prawne perspektywy współpracy banków i fintechów” - wystąpienie podczas szkolenia "Banki i fintechy - konkurencja, współpraca, banki hybrydowe”, wystąpienie w ramach Digital Banking Academy zorganizowanej przez Związek Banków Polskich, grudzień 2022.
  • "Wymogi regulacyjne dla podmiotów z sektora kryptoaktywów" – wystąpienie wprowadzające podczas III Konferencji Naukowej „Nowe Wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze innowacji finansowych”, Warszawa, październik 2022.
  • "Wymogi w zakresie AML wobec instytucji obowiązanej - relacje z klientami" - szkolenie dla podmiotu z sektora obrotu wartościami dewizowymi, październik 2022.
  • "Kantor kryptowalut jako instytucja obowiązana AML" - szkolenie wewnętrzne dla podmiotu z branży kryptowalut, wrzesień 2022.
  • "Crypto in Poland, What You Need to Know” – Crypto Cast, Gunnercooke, Spotify, kwiecień 2022.
 • 2021
  • "Wdrożenie AML w wielobranżowej instytucji obowiązanej" - szkolenie wewnętrzne dla podmiotu z sektora IT oraz eCommerce, grudzień 2021.
  • "Wyzwania cyfryzacji bankowości korporacyjnej", wystąpienie w ramach Digital Banking Academy zorganizowanej przez Związek Banków Polskich, Warszawa, grudzień 2021.
 • 2020
  • "Zasady stanowienia prawa Unii Europejskiej vs bankowe regulacje krajowe", szkolenie dla pracowników polskiego nadzorcy bankowego, online, grudzień 2020.
  • "Unijny proces legislacyjny", szkolenie dla pracowników polskiego nadzorcy bankowego, online, wrzesień 2020.
  • "Wnioski i wytyczne EBA a wyzwania AML w dobie digitalizacji świata finansów", wystąpienie w ramach Digital Banking Academy zorganizowanej przez Związek Banków Polskich, Warszawa, marzec 2020.
 • 2019
  • "Środki bezpieczeństwa finansowego AML a przetwarzanie danych osobowych", Konferencja Naukowa Schola Legem: "RODO w kontekście najnowszych regulacji unijnych", Kraków, grudzień 2019.
  • "Działalność ustawodawcza i nadzorcza jako sposób kontrolowanej integracji kryptowalut i technologii blockchain", I Konferencja Naukowej „Inwestycje Alternatywne", Lublin, listopad 2019.
  • "AML vs RODO. Weryfikacja klientów po wejściu w życie ustawy sektorowej RODO", Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML w instytucjach finansowych, MMConferences S.A., Warszawa, Październik 2019.
  • "Prawnopodatkowe implikacje kwalifikacji czynności z zakresu obsługi instrumentów płatniczych", II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego, "Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych", Kraków, czerwiec 2019.
  • "Usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna", szkolenie dla radców prawnych polskiego nadzorcy bankowego, Stara Wieś, czerwiec 2019.
  • "Split payment VAT collection mechanisms and their potential impact on the EU market of payment technologies and services", MIC Conference 2019 Managing Geostrategic Issues, Opatija, Chorwacja, maj 2019.
  • "Prawne aspekty komercyjnego wykorzystania sztucznej inteligencji", wystąpienie w ramach Warsztatów technologicznych, "Wykorzystanie sztucznej inteligencji w obsłudze klienta", Warszawa, marzec 2019.
  • "Integralność danych w technologii blockchain a ramy prawne jej stosowania w praktyce bankowej", wystąpienie w ramach Digital Banking Academy zorganizowanej przez Związek Banków Polskich, Warszawa, marzec 2019.
  • "Money Talks: Blockchain's impact on business and finance​", wystąpienia panelowe na konferencji Chartered Institute of Management Accountants, Kraków, luty 2019.
 • 2018
  • "Prawnopodatkowe problemy opodatkowania własności wirtualnej", IV Wrocławska Międzynarodowa Konferencja Prawa Finansowego i Finansów Publicznych "Regulacje prawa finansów publicznych a rozwój gospodarczy", Wrocław, listopad 2018.
  • "Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu", szkolenie dla podmiotu z sektora obrotu metalami szlachetnymi, Warszawa, lipiec 2018.
  • "Raportowanie transakcji finansowych zgodnie z wymogami AML", Zarządzanie transakcjami w instytucjach finansowych pod reżimem AML, MMConferences S.A., Warszawa, kwiecień 2018.
 • 2017
  • "Licencjonowanie Fintech", PSD-2-GO, Warsztaty dla profesjonalistów Fintech, Warszawa, grudzień 2017.
  • "Dostęp do rachunku płatniczego przez TPP", "Kluczowe wątpliwości Dyrektywy PAD", Schematy i rachunki płatnicze w świetle nowych regulacji, MMConferences S.A., Warszawa, wrzesień 2017.
  • "AML and the world of virtual currencies. The crack in the door to regulatory supervision in the EU?", Legal regulations of the blockchain technology and digital currencies in the world, Blockchain Technology Center Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, maj 2017.
  • "Relacje między TPP a bankami w świetle prawa konkurencji", Rynek Usług Płatniczych w świetle Dyrektywy PSD2, MMConferences S.A., Warszawa, czerwiec 2017.
  • "Możliwości międzynarodowej ekspansji w UE dla pośredników ubezpieczeniowych", Dystrybucja ubezpieczeń po implementacji IDD, MM Conferences S.A., Warszawa, czerwiec 2017.
  • "Schematy płatnicze", Rachunki podstawowe i schematy płatnicze w świetle najnowszych regulacji, Warszawa, maj 2017.
  • "Aktualne zmiany w prawie usług płatniczych. Dyrektywa PAD.", seminarium nt. nowelizacji ustawy o usługach płatniczych i PSD II, ISPB, Warszawa, kwiecień 2017.
  • "Fintech meets competition. Zagadnienia prawa konkurencji i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji", Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle dyrektywy PSD II, MM Conferences S.A., Warszawa, luty 2017.
 • 2016
  • "Uznanie platform wymiany walut wirtualnych i dostawców kont waluty wirtualnej za podmioty zobowiązane", Zarządzanie ryzykiem wyłudzeń nadużyć i fraudów finansowych, MM Conferences S.A., Warszawa, listopad 2016.
  • "Warunki do rozwoju płatności mobilnych w PSDII branża telekomunikacyjna", Problematyka Usług Płatniczych w branży telekomunikacyjnej, MM Conferences S.A., Warszawa, wrzesień 2016.
  • "Rachunki bankowe. Nadchodzące zmiany i bieżące problemy", ISPB, Warszawa, maj 2016.
 • 2015
  • "Payment Services Directive II", szkolenie wewnętrzne dla podmiotu sektora bankowego, listopad 2015.
  • "Regulacja nowych form działalności kantorowej", Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gródek n/Dunajcem, maj 2015.
  • "Ochrona środowiska a rynek wewnętrzny Unii Europejskiej oraz unijne prawo ochrony konkurencji", Wykłady dla podmiotu z sektora administracji publicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, marzec 2015.
 • 2011
  • "Effect on trade concept in EU competition law and the application of art. 101 and 102 of the Treaty by state competition authorities - reflections on the UOKiK President decision of November 23rd 2010 regarding the alleged DVB-H services cartel", Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków, styczeń 2011.
 • 2010
  • "Zarys problematyki statusu prawnego mediacji oraz zawodu mediatora w prawie polskim z perspektywy prawa unijnego", Jagiellońskie Dni Mediacji, Kraków, maj 2010.

We share knowledge by writing

 1. K. Stolarski (współautor), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z 7.10.2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937. Komentarz [w:] K. Osajda (red. serii), J. Dybiński (red. tomu), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Komentarz Legalis (Online) 2024.
 2. K. Stolarski, Wpływ MiCA na regulacyjnoprawne uwarunkowania prowadzenia działalności z wykorzystaniem kryptoaktywów w Polsce i UE, Monitor Prawniczy 9/2023 – dodatek.
 3. K. Stolarski (red.), P. Dąbek (red.), Ordynacja Podatkowa. Prawo Materialne i Procesowe. Warszawa 2023.
 4. K. Stolarski (współautor), Rekomendacje w zakresie sztucznej inteligencji w sektorze finansowym. Raport przygotowany przez ekspertów grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji podgrupa ds. sektora finansowego, Warszawa 2022.
 5. K. Stolarski (współautor), Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz [w:] K. Osajda (red. serii), J. Dybiński (red. tomu), Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz Warszawa 2022.
 6. K. Stolarski (współautor), "Hedging of price elements - regulatory and tax considerations". Kwartalnik Prawa Podatkowego, nr 1/2020.
 7. K. Stolarski, "Prawnopodatkowe aspekty tokenizacji prawa własności", [w:] "Własność lokali. Teraźniejszość i perspektywy", red. A. Kaźmierczyk, E. Badura, Warszawa 2020.
 8. K. Stolarski (współautor), "Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych – Przewodnik", Warszawa 2020.
 9. K. Stolarski, "Split Payment VAT Collection Mechanisms and Their Impact on the EU Market of Payment Technologies and Services", [w:] MIC 2019: Managing Geostrategic Issues, red. S. Sedmak, S. Laporšek, M. Nahitgal, Koper 2019.
 10. K. Stolarski, "Etyka i sprawiedliwość w prawie podatkowym w dobie ograniczania luki podatkowej oraz BigTech", [w:] "Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych", red. A. Franczak, A. Kaźmierczyk, Warszawa 2019.
 11. K. Stolarski, "Interpretowanie polskich przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście RODO", Monitor Prawa Bankowego, nr 07-08/2019.
 12. K. Stolarski, "Prawny i podatkowy status walut wirtualnych w kontekście wprowadzenia do prawa polskiego definicji legalnej waluty wirtualnej", Monitor Podatkowy, nr 09/2018.
 13. K. Stolarski (współautor), "Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym", Przegląd Prawa Handlowego, nr 7/2018.
 14. K. Stolarski, "Bank account infrastructure as an indispensable means to provide financial services - the essential facilities doctrine revisited", European Competition Law Review 39, Issue 3/2018.
 15. K. Stolarski, "Transgraniczne świadczenie usług płatniczych w państwach członkowskich UE i EOG", Monitor Prawa Bankowego, nr 7-8/2017.
 16. K. Stolarski, "Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej", Warszawa 2015.
 17. K. Stolarski, Glosa do wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 15 grudnia 2010 r., T-141/08 E.ON. Energie, Lex/el. 2012.
 18. K. Stolarski, "Fines for the lack of cooperation within antitrust proceedings – the ultimate weapon for antitrust authorities?", Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2011, nr 4(5).
 19. K. Stolarski, Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2010 r., C-171/08 Portugal Telecom, Lex/el. 2010.
 20. K. Stolarski (współautor), Mediacja konkursowa ICC, ADR Arbitraż i Mediacja, nr 4 (8)/2009.