Jan Ząbczyk

Senior associate, lawyer LinkedIn

Mr Ząbczyk is a graduate of the Jagiellonian University, Faculty of Law and Administration. Winner of numerous competitions and legal awards. Lawyer recommended in the international ranking Legal 500 (2022) in the field of banking and finance.

He specialises in the regulation of financial markets, including banking law, payment services law and regulations on anti-money laundering and counter financing of terrorism, as well as intellectual property, new technologies and civil law.

He has many years of experience in regulatory, financial and transactional consulting. Since the beginning of his professional career, he has been associated with the banking and FinTech sectors. He has participated in many licensing proceedings before the Polish Financial Supervision Authority and advised in numerous projects for financial market entities, including due diligence and M&A transactions.

Mr Ząbczyk also provides legal and business advisory services for start-ups. He is active in associations and organisations supporting the development of entrepreneurship and innovation.

He provides services in Polish and English.

Training sessions, workshops and speeches

 • 2022
  • „Praktyczne problemy outsourcingu IT i nowych technologii w perspektywie planowanych zmian regulacyjnych”. Digital Banking Academy, maj 2022.
 • 2021
  • "Cyfryzacja postępowań sądowych, w tym e-doręczenia" Szkolenie dla podmiotu sektora bankowego. Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, online, lipiec 2021.
  • "Usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna - gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami?". Banking Tech & Security, czerwiec 2021.
 • 2020
  • "Praktyka zawierania umów outsourcingowych w działalności banków i dostawców usług płatniczych z uwzględnieniem nowych wytycznych EBA (EBA/GL/2019/02)", Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, listopad 2020.
  • "Bankowy atlas chmur - outsourcing w kontekście najnowszych wytycznych organów nadzoru", Banking Tech & Security, październik 2020.
  • "Praktyka zawierania umów outsourcingowych w działalności banków i dostawców usług płatniczych z uwzględnieniem nowych wytycznych EBA (EBA/GL/2019/02)", Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, czerwiec 2020.
 • 2019
  • "Wdrożenie Dyrektywy PSD2 i regularnych standardów technicznych", Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, Warszawa, luty 2019.
 • 2016
  • "Prawo autorskie" szkolenie wewnętrzne, Kraków, maj 2016.