In the recently published “Verba Volant, Scripta Manent. Jubilee Book Dedicated to Professor Bogusława Gnela”, there was published an article written by PhD Zbigniew Długosz “Zawodowy charakter umowy jako kryterium stosowania przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych do indywidualnego przedsiębiorcy”.